Vaata teisi tingimusi siit

Kohaletoimetamine Tagastamisõigus Privaatsupoliitika


Selles dokumendis tutvustatakse teile sellel veebisaidil kasutatavaid tingimusi ja reegleid.

Täname teid selle veebisaidi külastamise eest. See veebisait (sealhulgas isikuandmete kaitse eeskirjad ja küpsised) pakub teile teavet veebisaidi enda (edaspidi – „Veebisait”) kasutustingimuste (edaspidi – „Kasutustingimused”) kohta. Need Kasutustingimused ja kõik kohaldatavad seadused ja määrused reguleerivad juurdepääsu Veebisaidile ja selle kasutamist. Selle Veebisaidi külastamisel ja kasutamisel nõustute käesolevate Kasutustingimustega ilma tingimuste ja piiranguteta ning nõustute, et kõnealused kasutustingimused asendavad kõiki teisi selleteemalisi lepinguid EUROSKOR LATVIJA” LTD. ja teie enda vahel. Kui te ei nõustu nende Kasutustingimustega ilma tingimuste või piiranguteta, palun lahkuge sellelt Veebisaidilt.

Seda Veebisaiti haldab „EUROSKOR LATVIJA” LTD. Ühine registreerimisnumber: 40003044100; käibemaksukohustuslase number: LV40003044100; juriidiline aadress: Brivibas tänav 46-25, Riia, LV-1011; e-posti aadress: epood@lloyd.ee

Juurdepääs veebisaidile

Kasutajad saavad ajutiselt Veebisaidile juurde pääseda ja „EUROSKOR LATVIJA” LTD. jätab endale õiguse muuta, täiendada või tühistada Veebisaidi poolt pakutavat teenust ilma ette teatamata (vt allpool). „EUROSKOR LATVIJA” LTD. ei vastuta juhtumite eest, kui mingil põhjusel pole Veebisaidile mingil ajal või teatud aja jooksul võimalik juurde pääseda.

„EUROSKOR LATVIJA” LTD.-l on õigus keelata ja/või lõpetada ükskõik millisel kasutajal veebisaidi kasutamine (või selle teatud teenuste toimingud), kui „EUROSKOR LATVIJA” LTD.-l on alust arvata, et see kasutamine võib ohustada „EUROSKOR LATVIJA” LTD.-d ja/või kasutajat ja/või mis tahes kolmandaid isikuid, samuti kui kõnealune kasutaja on rikkunud Veebisaidi Kasutustingimusi ja/või õigusakte.

„EUROSKOR LATVIJA” LTD.-l on õigus aeg-ajalt piirata juurdepääsu Veebisaidile või selle teatud osadele. „EUROSKOR LATVIJA” LTD. värskendab regulaarselt veebisaidil olevat teavet ja tal on õigus selle sisu igal ajal muuta. Vajadusel võib „EUROSKOR LATVIJA” LTD. peatada juurdepääsu Veebisaidile või lõpetada selle tegevuse määramata ajaks.

Sisu omandiõigused

Veebisait, kõik autoriõigused ja muud Veebisaidi teksti, kujunduse, logode, graafika, ikoonide, piltide ja muude materjalide (edaspidi – „Sisu”) intellektuaalomandi õigused kuuluvad „EUROSKOR LATVIJA” LTD.-le või on Veebisaidil kasutatud vastava omaniku loal.

Veebisaidi kasutamine

Veebisaidi „EUROSKOR LATVIJA” LTD. kasutajatel on õigus:

  • juurdepääsule Veebisaidi osadele, mis on mõeldud avalikuks juurdepääsemiseks;
  • sisu alla laadida, kuid ainult informatiivsel, mitteärilisel ja isiklikul mittetulunduslikul otstarbel, tingimusel, et kasutaja ei eemalda, muuda ega avalikusta infot, sisu ega teatisi (nt autoriõigused ja muud teatised omandiõiguse kohta).

Kui kasutaja kasutab Veebisaiti, pole tal lubatud:

  • Veebisaidile juurdepääsu saamiseks turvasüsteemidest mööda minna;
  • selle Veebisaidi mis tahes materjali muuta, täiendada või kasutada muul viisil kui sel, mis on lubatud.

Privaatsus

Kõiki isikuandmeid (näiteks eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber või e-posti aadress), mille avaldate Veebisaidile e-kirjaga või muul viisil, kasutab „EUROSKOR LATVIJA” LTD. vastavalt Veebisaidi privaatsusavaldusele ja küpsiste printsiibile. Muid veebisaidile saadetavaid teateid või materjale, näiteks küsimusi, kommentaare, ettepanekuid jms, peetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittekaubanduslikuks teabeks.

Märkus

Selle Veebisaidi sisus võib olla ebatäpsusi või trükivigu. Seda Veebisaiti võidakse aeg-ajalt muuta ette teatamata. Kuid „EUROSKOR LATVIJA” LTD. ei vastuta Veebisaidil oleva teabe regulaarse värskendamise eest. Lisaks ei taga „EUROSKOR LATVIJA” LTD., et see Veebisait töötab häireteta või vigadeta, või et see Veebisait ühildub teie arvuti, tarkvara või riistvaraga, või et see Veebisait on alati turvaline.

„EUROSKOR LATVIJA” LTD. teeb kõik endast oleneva, et säilitada Veebisaidi sisu ja tagada sellele juurdepääsetavus. Siiski nõustuvad kasutajad käesolevaga, et „EUROSKOR LATVIJA” LTD.-l on õigus ajutiselt või alaliselt muuta ja/või lõpetada Veebisaidi toimimine kas osaliselt või täielikult kasutajatele ette teatamisega või ilma, kui juurdepääsetavust mõjutavad kasutaja seadmed, muud sidevõrgud, märkimisväärne arv inimesi, kes proovivad Veebisaidile juurde pääseda samal ajal, või muudel põhjustel.

„EUROSKOR LATVIJA” LTD. jätab endale õiguse peatada kogu Veebisaidi või selle osa tegevus ajutiselt või alaliselt igal ajal, et Veebisaiti säilitada või värskendada, või muul põhjusel, kasutades mistahes vajalikke vahendeid.

Viirused, häkkimine ja muud kuriteod

Teil pole lubatud Veebisaiti kuritarvitada, viies sinna teadlikult viirusi või muud materjali, mis võib olla pahatahtlik või tehnoloogiliselt kahjulik. Teil pole lubatud üritada saada volitamata juurdepääsu Veebisaidile, serverile, kus Veebisaiti majutatakse, ega ühelegi Veebisaidiga ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile. Kõiki ülalnimetatud toiminguid käsitletakse kohaldatava õiguse alusel kriminaalkuritegudena ja rikkumiste eest vastutate teie ise.

Me ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud tehnoloogiliselt kahjulike materjalide poolt, mis võivad kahjustada teie arvutiseadmeid, tarkvara, andmeid või muud omandiõigusega kaitstud materjali, kui kasutate Veebisaiti või laadite materjale alla sellelt või muudelt seotud Veebisaitidelt. Heade arvutikasutustavade kohaselt on soovitatav skannida (kasutades kaubanduslikult kättesaadavat ja värksendatud viirusekontrolli tarkvara) kogu Veebisaidile ligi pääsevat või Veebisaidilt alla laaditud materjali ja/või sisu.

Lingid kolmandate osapoolte Veebisaitidele

Lisateabe saamiseks võib see Veebisait pakkuda linke teistele välistele Veebisaitidele. Neid linke järgides saab väline Veebisait avaneda täisekraanisuuruses ja ilmuda Veebisaidil, et teil oleks mugavam Veebisaidile naaseda. „EUROSKOR LATVIJA” LTD. ei ole seotud väliste veebisaitidega ega vastuta nende sisu eest.

Tingimuste muutmine

„EUROSKOR LATVIJA” LTD. jätab endale õiguse neid Kasutustingimusi igal ajal muuta, värskendades seda kirjet ilma ette teatamata. Need muudatused on teile siduvad, seetõttu soovitame teil aeg-ajalt seda lehte külastada, et kehtivad Kasutustingimused üle vaadata. Teil ei ole lubatud neid Kasutustingimusi muuta, kui teil ei ole „EUROSKOR LATVIJA” LTD. kirjalikku luba.

Üldsätted

Käesolevatele Kasutustingimustele ja Veebisaidi kasutamisele kehtivad Läti Vabariigi seadused, eirates kollisiooninormi. Läti Vabariigi üldise kohtualluvuse kohtutel on ainupädevus kõigis vaidlustes, mis tulenevad või on seotud käesolevate Kasutustingimuste ja/või Veebisaidiga, või juhtudel, kui need Kasutustingimused ja/või Veebisait on olulised tegurid.

Veebisaidi, Kasutustingimuste ja kõigi elektrooniliste teadete paberkandjal koopiad on kohtutele või haldusorganitele vastuvõetavad. Käesolevaga tunnistate, et käesolevad Kasutustingimused ja teie Veebisaidi kasutamine ei loo „EUROSKOR LATVIJA” LTD. ja teie vahel ühist ettevõtet, partnerlust ega töösuhet ega anna mingeid esindusõigusi.


Vaata teisi tingimusi siit

Kohaletoimetamine Tagastamisõigus Privaatsupoliitika